Krimpenerwaard & IJsselfront

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Langs de Hollandsche IJssel

Het bijzondere van dit deelgebied is dat het op het raakvlak ligt van het historisch centrum van de stad, gelegen aan de Hollandsche IJssel en het buitengebied van de Krimpenerwaard. In alle andere richtingen heeft Gouda zich stedelijk ontwikkeld, terwijl dat aan deze kant maar heel beperkt is gebeurd, en vooral in de vorm van bedrijvigheid. Dit is te danken aan de rivier. Verbetering van de relaties tussen de stad en de Hollandsche IJssel blijft belangrijk, zodat de rivier en alles wat daarbij hoort (buitendijkse gebieden, oevers, dijken, wielen) beleefd kan worden. In verband daarmee zijn in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel verschillende doelen benoemd die nog steeds actueel zijn. We zien ten zuiden van de Hollandsche IJssel geen ruimte voor (grootschalige) woningbouwontwikkeling. Hier liggen betere kansen voor nieuwe vormen van cultuur en bedrijvigheid en landschapsbeleving.

Bedrijven langs de Hollandsche IJssel

De bedrijven langs de Hollandsche IJssel zijn nog steeds van groot belang voor de werkgelegenheid van Gouda. De bestaande bouw- en milieurechten worden gerespecteerd. We willen de hier aanwezige arbeidsplaatsen behouden en dus geen medewerking verlenen aan transitie naar wonen aan de zuidkant van de IJssel.

In dit gebied liggen kansen voor de energietransitie; op de daken van Croda zijn reeds zonnepanelen gelegd als opmaat hiervoor.

Goudasfalt

Een deel van de bedrijvigheid heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Goudasfalt: hier zetten we in op ambachtelijke, maatschappelijke en recreatieve functies. Er is ruimte voor kleine initiatieven maar ook voor grotere plannen, mits dit past in de omgeving. Tussen de historische binnenstad dichtbij in het noorden en het open groene landschap van de Krimpenerwaard in het zuiden vind je deze niet volledig aangeharkte plek. Dit soort plekken maken de compacte stad een prettige woon- en leefplek. De initiatieven op Goudasfalt versterken elkaar binnen de authentieke sfeer van het industriële erfgoed, gelegen aan de Hollandsche IJssel waar Gouda ooit ontstond, waar de geschiedenis van Gouda nog voel- en zichtbaar is. Er is ruimte voor bewegen in het groen, eigentijdse ambachten, verruiming van het recreatieve aanbod naar stad en land, en een evenement op zijn tijd voor Gouwenaren. Door de toegankelijke organisatie achter dit maatschappelijke initiatief en de flexibele opzet van het terrein, is het voor veel mensen gemakkelijk aanhaken op bestaande of met eigen activiteiten. Hier zie je verschillende elementen uit de toolbox voor slim ruimtegebruik uit de omgevingsvisie samenkomen. De meeste mensen vinden de weg naar Goudasfalt op de fiets. Samen met het bestaande zonnedak en voorzieningen rond lokaal voedsel is dit het begin van veel meer duurzame initiatieven voor de toekomst. Dit culmineert op Goudasfalt, maar kan op meer plekken langs deze fraaie rafelrand van de stad een plaats krijgen. We koesteren de cultuurhistorische zichtlijnen van de binnenstad met de Krimpenerwaard. Grootschalige bebouwing van het terrein is hierdoor uitgesloten. Kleinschalige experimentele en innovatieve vormen van wonen kunnen hier mogelijk een plaats krijgen, als dat zorgvuldig wordt ingepast.

Openheid Krimpenerwaard

Via de Haastrechtse brug is het maar een klein stapje voor veel Gouwenaren naar het groene gebied van de Krimpenerwaard. Een prettiger inrichting van het Goudse deel van de Krimpenerwaard versterkt deze schakel tussen stad en buitengebied. Gedacht wordt aan kleinschalige licht-recreatieve toevoegingen waar nodig, zoals versterking van de fiets- en wandelmogelijkheden, of bijvoorbeeld een ‘theetuin’ bij de volkstuinen. Dit gebied wordt daarmee een interessanter uitloopgebied voor veel Gouwenaren. De openheid van het landschap is daarbij een waarde die wordt gekoesterd. Dit betekent ook dat er geen streven is om de N207 / N228 (de provinciale wegen) verder op elkaar aan te laten sluiten (is overigens grondgebied van buurgemeente Krimpenerwaard).

Duurzame nutsvoorzieningen

In de Krimpenerwaard ligt ook de AWZI Gouda; een locatie die ruimte biedt voor kleinschalige en zorgvuldig ingepaste zonnevelden, als onderdeel van de energietransitie.