Drie uitdagingen met een grote ruimtelijke impact

Gouda heeft drie uitdagingen met een grote ruimtelijke impact:

Alle drie zijn belangrijke ruimtevragers. Het is op voorhand niet aan te geven wanneer Gouda de rem moet zetten op de ruimtevraag van deze uitdagingen; dat zal per situatie steeds bekeken moeten worden. In dit hoofdstuk lopen we de grootste ruimtevragers langs, én wordt ingegaan op mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Welke oplossing écht aan de orde is hangt af van de plek, de opgave en de mogelijkheid om combinaties te maken. Bij het maken van combinaties kan worden voortgebouwd op de ruimtelijke kwaliteiten die de Goudse geschiedenis van stedenbouw en architectuur heeft opgeleverd.