Oostpolder

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Groene wig in Gouda: zorgvuldig benutten van de potentie

De Oostpolder neemt een bijzondere positie in Gouda in: het is het grootste groengebied binnen het stedelijk weefsel van Gouda, en biedt daardoor mooie kansen voor natuur en groen en recreatie. Daar staat tegenover dat het, samen met het Gouwekanaal, ook een wig is die Westergouwe van de rest van Gouda scheidt. We willen het brede scala aan potentie van dit gebied beter benutten in de toekomst. Van noord naar zuid heeft (en krijgt) het gebied een verschillend karakter: grofweg van rustiger en natuurlijker in het noorden, naar intensiever (primair recreatief) richting het zuiden.

Ruimte voor rust en biodiversiteit

Het noordelijke deel heeft grotendeels al een natuurlijke uitstraling en gebruik, mede door de nabijheid van ’t Weegje, aan de andere kant van de spoorlijn. Een wandelpad dat seizoensgebonden toegang biedt, maakt extensief recreatief medegebruik mogelijk. Dat houden we graag zo, om hier de natuur volop de ruimte te geven. Het drukkere gebruik in de noordoosthoek (zoals het crossterrein en recreatiepark De Elzenhof) worden dan ook niet verder uitgebreid.

Sportief middengebied

In het midden van Oostpolder ligt het Sportpark Donk, en hieromheen is het ‘Gouds geboortebos’ in aanplant: de groene symbolisering van de jonge aanwas in de gemeente. Dit gebied kan beter worden benut voor recreatief gebruik, ook voor de toekomstige bewoners van (met name de oostrand van) Westergouwe.

Versterken relatie Westergouwe – Oostpolder - Gouda

Ten westen van Oostpolder wordt de nieuwe wijk Westergouwe aangelegd, en ten oosten van de Oostpolder bevinden zich industrieterrein Kromme Gouwe en de wijk Korte Akkeren. Om de relatie tussen Gouda, Oostpolder en Westergouwe te versterken, wordt gewerkt aan het versterken van de bestaande fietsverbindingen, en aan het maken van een extra oeververbinding voor langzaam verkeer tussen Oostpolder en de overkant van het Gouwekanaal. Nu is het Gouwekanaal alleen bij het Sluiseiland oversteekbaar. In samenwerking met de provincie wordt de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe oeververbinding over het Gouwekanaal, naast de spoorbrug.

De verbinding tussen de Oostpolder en Westergouwe zal ook verbeteren als de hierboven genoemde nieuwe fietsverbinding via de noordelijke route langs het spoor wordt aangelegd. Dan maakt deze deel uit van een nieuwe snelle fietsroute tussen Rotterdam en Gouda, waarbij het bestaande fietspad parallel aan het spoor in Oostpolder met een viaduct over de N207 wordt aangesloten op het parallel aan de N207 gelegen fietspad. Via veilige verkeerslichten kan vervolgens de N207/ N457 worden overgestoken naar Westergouwe.