Keuzes voor Gouda

In de eerdere onderdelen van deze Omgevingsvisie zijn de vijf belangrijkste Goudse Waarden geformuleerd. Dit betreft alleen de belangrijkste; er zijn er veel meer te noemen, maar focus helpt ons scherpe keuzes te maken voor de toekomst.

Florerende stad

We ontwikkelen Gouda tot een vestigingsplaats die nog aantrekkelijker is voor bedrijven, voorzieningen en woningzoekenden.

Ontwikkelstrategieën voor onze stad

Slimme groei

Sterk vestigingsklimaat voor moderne bedrijvigheid

Ruimte voor modernisering bedrijvigheid

Stevig voorzieningenaanbod

Detailhandel

Duurzame mobiliteit

We leggen de focus op de verduurzaming van de wijze waarop we ons binnen en buiten de stad bewegen, met een focus op fietsen, wandelen en openbaar vervoer, en met ruimte voor moderne mobiliteitsdiensten.

Gezonde groen-blauwe stad

Gouda is een stad die gekenmerkt wordt door het blauw van het water en het groen rondom, maar ook zeker het groen in de stad zelf. Het blauwe en het groene gaan uitstekend met elkaar samen en dienen vergelijkbare doelen.

Energietransitie

We leggen de focus op duurzame transitie van onze energie. Niet alleen in keuze van de bron daarvan (duurzame opwekking) maar ook hoe we dit onderling afstemmen, zodat we elkaar niet (onder- of bovengronds) in de weg zitten met de systemen.

Sterke wijken

We leggen de focus op het verbeteren van de leefbaarheid in onze woonwijken, om bij te dragen aan een inclusieve samenleving in een veilige omgeving.

Zes deelgebieden onder de loep

Voor zes deelgebieden wordt in meer detail beschreven waar de ambitie voor de toekomst ligt.

Toon meer resultaten