Welkom bij de Omgevingsvisie Gouda in ontwikkeling

Dit jaar wordt de omgevingsvisie van Gouda opgesteld. U kunt hier de stappen die we zetten richting vaststelling in de gemeenteraad bekijken, u informeren over wat een omgevingsvisie eigenlijk is en zien op welke manier u kunt bijdragen aan de visie. In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uitziet.

De visie bevat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park.

U kunt hier straks lezen hoe we uw buurt en de stad willen verbeteren en wat we willen beschermen of bewaren.

In de omgevingsvisie leest u wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken.

We willen graag dat bewoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Door met u te participeren willen wij met uw kennis en ervaring de kwaliteit van de omgevingsvisie verbeteren. 

Goudse Waarden:

In de Omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uitziet. Maar hoe wordt dit bepaald? Dit wordt mede beïnvloed door waar we vandaan komen, onze Goudse geschiedenis. Daarnaast door het bestaande gemeentelijke beleid en ten slotte door de huidige trends en ontwikkelingen.
We hebben dit samengevat tot onze Goudse Waarden.

De essentie van deze waarden worden in deze Omgevingsvisie beschermd of verder ontwikkeld in de beoogde opgaven.

Goudse Opgaven

Volgend vanuit onze Goudse waarden hebben we de onderstaande integrale Goudse opgaven geformuleerd.

Hoe de ambities van de vijf hoofdopgaven doorwerken voor Gouda in de toekomst, beschrijven we langs de ruimtelijke keuzes.