Goverwelle

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Sterke wijk Goverwelle

Een van de Keuzes van deze Omgevingsvisie is dat de gemeente Gouda gaat voor sterke wijken. Per wijk kan dat een ander accent betekenen. Wat dat voor Goverwelle betekent, is met name inzetten op een goed voorzieningenniveau, zoals het centrale gebied rondom Winkelcentrum Goverwelle, maar ook de overige voorzieningen op het gebied van zorg en scholen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid, niet alleen fysiek, maar ook in de vorm van laagdrempeligheid en voor iedereen, is hierbij erg belangrijk voor de gemeente. De juiste functies op de juiste plek hoort daar ook bij. Als kantoorpanden lang leeg (blijven) staan, kunnen deze beter ruimte maken voor wonen (met groen). Ook kan groeiruimte in de hoogte, vooral nabij het treinstation, nog beter worden benut.

Aandacht voor ‘kwetsbare buurten’

De Polderbuurt in Goverwelle is aangewezen als een van de kwetsbare buurten in de stad, waar meer dan gemiddeld sprake is van sociale problematiek en een gevoel van onveiligheid. Een combinatie van sociale en fysieke investeringen is nodig om de buurt een nieuw impuls te geven.

Gezond en groen Goverwelle

Ook minder tastbare voorzieningen zijn belangrijk, zoals een schone openbare ruimte met voldoende groen en water, en waarbij de inrichting uitnodigt om te bewegen. Goverwelle heeft een tekort aan groen. Om die reden zet de gemeente in op de toegankelijkheid en veiligheid van de groene uitloopgebieden in de aangrenzende gemeente Krimpenerwaard naar buiten toe. Denk aan de gedeelde ambitie (met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) om het jaagpad te herstellen als doorlopende wandelverbinding en het versterken van het fietspadennetwerk met de omliggende wijken. Het historische lint Voorwillenseweg vormt de bijzondere drager van een van die fietsverbindingen. Ook het terugbrengen van de footprint van parkeren kan deel uitmaken van de weg naar meer groen.

Duurzame mobiliteit

De ligging aan het spoor, met station Goverwelle, biedt voor duurzame mobiliteit nog aanvullende kansen. Ook nieuwe buslijnen naar dit station dragen hieraan bij. Wellicht dat op termijn zorgvuldige verdichting op strategische plekken nabij het station wenselijk is.

Pilot Omgevingsplan

Na Goudasfalt is de wijk Goverwelle het tweede plangebied dat dient als pilot in het kader van de Omgevingswet. Dit keer is gekozen voor een bestaande woonwijk waarvoor we een Omgevingsplan maken, de nieuwe vorm van een bestemmingsplan volgens de werkwijze onder de aanstaande Omgevingswet.