Westergouwe

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Inclusiviteit voorop in Westergouwe

Westergouwe is de jongste wijk van Gouda, en is inmiddels deels gerealiseerd. De start van de bouw vond plaats in het zuiden, vlakbij de oeververbinding met Gouda, bij het Sluiseiland. Westergouwe moet de meest inclusieve wijk van Gouda worden.

We hebben daarom:

  • Bij het ontwerp van de wijk geschikte plekken gezocht voor specifieke woondoelgroepen

  • Een centraal Integraal KindCentrum (IKC) voor de hele wijk ontworpen, met daarbij ook sportvoorzieningen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden

  • Ervoor gezorgd dat speelplaatsen en aantrekkelijk groen altijd ‘om de hoek’ aanwezig zijn

  • We creëren zoveel mogelijk de condities die ertoe gaan leiden dat Westergouwe een gemeenschap wordt.

Groene en waterrijke leefomgeving

Westergouwe ligt in een laaggelegen gebied; in plaats van tegen het water te vechten, is het omarmd in het ontwerp voor de wijk: water en groen vormen de dragers van de stedenbouwkundige structuur, en bieden kwaliteit aan de leefomgeving. Een sterke relatie met het groengebied ten westen van de wijk (gemeente Zuidplas) biedt de bewoners goede recreatieve mogelijkheden, net als het polderpark in de Oostpolder.

Verkeersoplossingen Westergouwe

De nieuwbouwwijk Westergouwe ligt dicht bij de A12 en A20. Dit maakt het verleidelijk voor nieuwe bewoners om voor woon-werkverkeer de auto te gebruiken. Dezelfde routes naar de snelweg worden ook intensief gebruikt door autoverkeer uit andere Goudse wijken en omliggende kernen en bedrijfstransport. De samenkomende verkeersstromen zorgen op de N207 en N457 voor veel oponthoud, waardoor geheel Gouda-West in de spits moeilijk bereikbaar is. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland worden deze knelpunten de komende jaren aangepakt.

Het bieden van efficiënte en duurzame alternatieven voor de auto moet voorkomen dat de druk op Gouda-West blijft toenemen. Nieuwe en verbeterde doorfietsroutes tussen Gouda, Rotterdam en Den Haag worden verbonden met de wijk Westergouwe. In samenwerking met de regiogemeenten wordt ingezet op een aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), waarbij de Gouweknoop als OV-knooppunt fungeert. Hiervan profiteren de inwoners van Westergouwe, Zuidplaspolder (gemeente Zuidplas) en het bedrijventerrein Gouwepark.

Versterken relatie met de rest van Gouda

De bestaande verbindingen met de rest van de stad worden verstevigd, door onderweg waar mogelijk en gewenst levendige functies toe te voegen zodat deze routes sociaal veiliger worden. Indien mogelijk versterken we de band met de stad nog met nieuwe verbindingen (zie ook - Deelgebied Oostpolder).