Hoofdopgave 1: Historische stad doorgeven aan volgende generaties

Gouda is een van de historische Hollandse steden met een bloeiperiode zo vroeg als de 15e eeuw. Stadsrechten kreeg Gouda in 1272. Dat wordt in het jaar 2022 (750 jaar stadsrechten) groots gevierd. (programma ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’). Uit die tijd en de eeuwen erna dateert de stedenbouwkundige structuur van de binnenstad en diverse monumenten zoals de Sint Jan en het oude Stadhuis. Hoe kunnen we onze stad doorgeven aan volgende generaties door zorgvuldig met de cultuurhistorie om te gaan? Het behouden ervan komt soms onder druk te staan als gevolg van bodemdaling en veranderingen in het klimaat. Gouda kan een voortrekkersrol nemen in het aanpakken van deze problemen (‘Regiodeal bodemdaling’).  

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  • Historische binnenstad beschermen én benutten

  • Versterking van de levendigheid, de lokale economie en de dynamiek van de binnenstad

  •  Duurzaam omgaan met bodemdaling

  • Toerisme in balans tussen de toerist en de historie

Bron foto: VVV Gouda