De hoofdopgaven van de omgevingsvisie

Gouda staat voor grote opgaven, nu en in de toekomst. Veranderingen om ons heen maken dat de stad ook zal veranderen.

Hoofdopgave 1: Historische stad doorgeven aan volgende generaties

Gouda is een van de historische Hollandse steden met een bloeiperiode zo vroeg als de 15e eeuw. Stadsrechten kreeg Gouda in 1272. Dat wordt in het jaar 2022 (750 jaar stadsrechten) groots gevierd (programma ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’).

Hoofdopgave 2: Gouda duurzaam ontwikkelen

Gouda is in trek bij woningzoekenden, zowel van binnen als van buiten de stad. Hoe kunnen we zorgen dat we Gouda duurzaam doorontwikkelen en voldoende woningaanbod creëren?

Hoofdopgave 3: Prettig woon- en leefklimaat voor iedereen

We werken aan een inrichting van de stad die bijdraagt aan het behoud en versterken van de waarden van Gouda. We doen dit door het versterken van de samenhang tussen de verschillende functies en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Hoofdopgave 4: Gezonde mensen door een gezonde en veilige leefomgeving

Voor zowel gezondheid als veiligheid is de samenhang tussen fysiek en sociaal domein van belang. Naast een bruisende binnenstad is er ook rust en ruimte nodig in de stad.

Hoofdopgave 5: Gouda heeft een blijvend sterke economie en regionale positie

Gouda is de centrumgemeente van Midden-Holland, met tal van belangrijke werkgevers en voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur en winkels.