De hoofdopgaven van de omgevingsvisie

Gouda staat voor grote opgaven, nu en in de toekomst. Met deze ruimtelijke opgaven geven we vorm aan onze ambities.

Hoofdopgave 1: Historische stad doorgeven aan volgende generaties

Gouda is een van de historische Hollandse steden met een bloeiperiode zo vroeg als de 15e eeuw. Stadsrechten kreeg Gouda in 1272. Dat wordt in het jaar 2022 (750 jaar stadsrechten) groots gevierd.

Hoofdopgave 2: Duurzame ontwikkeling van Gouda

Hoe kunnen we zorgen dat we Gouda duurzaam doorontwikkelen en voldoende woningaanbod creëren? Een aanbod van hoge kwaliteit, met circulaire bouwmaterialen en gebruikmakend van duurzame warmte en energie (programma. ‘Energietransitie’).

Hoofdopgave 3: Prettig woon- en leefklimaat voor iedereen

Hoe kan de inrichting van Gouda bijdragen aan een sociale en veilige stad. Een stad waarin iedereen mee kan doen en een passende woning kan vinden. Waar rekening gehouden wordt met anderen en aandacht is voor wie hulp nodig heeft.

Hoofdopgave 4: Gezonde mensen door een gezonde omgeving

Naast een bruisende binnenstad, is er ook rust en ruimte nodig in de stad. Goudse woonwijken zoals Westergouwe en Bloemendaal moeten een gezond leefklimaat bieden door stilte, schone lucht en voldoende ruimte voor kinderen om veilig te spelen.

Hoofdopgave 5: Gouda heeft een blijvend sterke economie en regionale positie

Gouda is de centrumgemeente van Midden-Holland, met tal van belangrijke werkgevers en voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs en cultuur.