Hoofdopgave 5: Gouda heeft een blijvend sterke economie en regionale positie

Gouda is de centrumgemeente van Midden-Holland, met tal van belangrijke werkgevers en voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs en cultuur. Woningzoekenden uit de regio die stedelijk willen wonen met snelle verbindingen naar de grote steden, kiezen graag voor Gouda. Erg belangrijk voor deze sterke economische positie is de uitstekende treinverbinding van station Gouda met de omliggende steden, waardoor Gouda een belangrijke positie heeft in de netwerkstad Randstad. Zonder reisinformatie te checken ben je in 20 minuten in hartje Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Circa 39.000 treinreizigers maken elke dag gebruik van de twee treinstations. Dat is meer dan Dordrecht en net iets minder dan Delft, beide steden met meer dan 100.000 inwoners.

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

Versterken centrumpositie Gouda in Midden-Holland

Behouden en versterken regionale (H)OV-bereikbaarheid

Station Gouda en omgeving vormen het mobiliteits- en voorzieningenhart van de regio. De uitstekende trein- en busverbindingen maken Gouda tot een drukbezocht OV-knooppunt. Inwoners van de regio reizen meerdere keren per uur naar Den Haag, Rotterdam en Utrecht binnen 20 minuten. In het kader van Toekomstbeeld OV 2040 wordt het verdubbelen van de verbinding met Amsterdam (van 2 naar 4 sprinters per uur) als kansrijk gezien.

 Andersom maakt het Gouda ook tot een aantrekkelijke werklocatie voor vrijwel de hele Randstad. Ruim 20.000 keer per dag wordt op het station in- en uitgecheckt. Daarnaast kent station Gouda een groot aantal overstappers uit de omgeving van Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Woerden en Utrecht Leidsche Rijn.

De opgave voor de toekomst is om station Gouda te versterken als regionaal OV-knooppunt. Dit kan worden bereikt door een combinatie van spoorboekloosrijden naar grote steden, en een divers aanbod van vervoer naar Goudse woonwijken en omliggende kernen. Om dit te bereiken is het nodig de vervoerswaarde en aantrekkingskracht van station Gouda waar mogelijk te vergroten. Een hogere vervoerswaarde wordt bereikt als meer bewoners en werkenden op station Gouda zijn aangewezen voor woon-werkverkeer. Regionale voorzieningen in de stationsomgeving kunnen voor aanvullende vervoerswaarde zorgen.

Een gezonde kantorenmarkt

Kantoor- en werklocaties zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid, en bieden ruimte voor ondernemers om te groeien, zowel vanuit economisch als vanuit sociaal oogpunt. Behoud van arbeidsplaatsen en tegengaan van leegstand zijn belangrijke uitgangspunten voor de Goudse economie en leef (inclusief werk-)omgeving. Goudse Poort profileert zich bijvoorbeeld als hét bedrijvenpark, gelegen midden in de Randstad in het Groene Hart en goed bereikbaar via de A12 en A20. Het terrein kent ook een herontwikkelingsopgave om de leegstand tegen te gaan, én ruimte te scheppen voor nieuwe functies: De ‘Ontwikkelstrategie Goudse Poort’ heeft als ambitie de kantoorleegstand met de helft te verminderen door kantoormeters te transformeren naar wonen en maatschappelijke functies.

Er is daarnaast vanuit regionaal oogpunt ook ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kantoorruimte, zoals de Spoorzone Gouda, inclusief (delen van) de binnenstad die op loopafstand van het station liggen (invloedsfeer intercity station). Binnen de Spoorzone wordt behalve kantoorruimte ook ruimte gemaakt voor maatschappelijke functies, leisure, onderwijs en wonen.

Flexibele kantoorconcepten en mixed-use locaties (kantoren, wonen, horeca) groeien snel in aantal en marktaandeel in Nederland door o.a. de groei van het aantal ZZP’ers. In Gouda zijn enkele kantoorpanden ingericht als flex-kantoor, zoals het Color Business Centre Gouda.

  • Arbeidsplaatsen op peil houden

  • Een gezonde kantorenmarkt

  • Voorzieningenniveau in stand houden

  • Behouden en versterken regionale (H)OV-bereikbaarheid

  • Goede bereikbaarheid