Ruimtegebruik bestaand Gouda

Het bestaande grondgebruik in Gouda is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: ongeveer 44% is in gebruik om te wonen of werken, zo’n 42% is water of groen, en de rest is infrastructuur (14%).

De grofweg 1.800 hectare die Gouda groot is, is dus in feite nu al vol. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Gouda nauwelijks nog open ruimte tussen de grens van de stad en de grens van de gemeente.

Ruimtegebruik brede verstedelijkingsopgave

Voor de ca 2.300 nieuwe woningen en nieuwe ruimte voor bedrijven die nog geen onderdeel uitmaken van een vastgestelde visie of plan, is nog ongeveer 30-40 ha nodig. Inclusief ruimte voor water, groen, energie, infrastructuur en voorzieningen wordt de ruimtevraag nog groter namelijk ruim 500 hectare (zie onderstaande schema).

We zullen keuzes moeten maken!

Wanneer we deze twee ruimtebehoeften aan Gouda toevoegen, zien we dat niet alles overal zomaar ingepast kan worden. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.