Ruimtegebruik bestaand Gouda

Het bestaande Gouda is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: ongeveer 1/3 is in gebruik om te wonen of werken, bijna de helft is water of groen, en de rest is nodig voor infrastructuur.

De grofweg 1.800 hectare die Gouda groot is, is dus in feite nu al vol.

Ruimtegebruik brede verstedelijkingsopgave

Voor de bijna 2.000 nieuwe woningen is nog ongeveer 32 ha nodig. Inclusief ruimte voor water, groen, energie, infrastructuur en voorzieningen is voor Gouda echter nog veel meer ruimte nodig. In totaal ruim 500 hectare!

We zullen keuzes moeten maken!

Wanneer we deze twee ruimtebehoeften aan Gouda willen toevoegen, zien we dat niet alles overal zomaar ingepast kan worden. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.