Energietransitie

Nederland kiest voor een overgang naar schone vormen van energie, en het beperken van de energievraag. Wij hebben ons tot doel gesteld een CO2-neutraal en aardgasvrij Gouda te hebben in 2040. Hiermee gaan wij lokaal aan de slag in het raadsprogramma Energietransitie, met als onderdeel de Transitievisie Warmte, en regionaal in de vorm van de Regionale Energiestrategie (RES). Hoe deze transitie van invloed zal zijn op de fysieke leefomgeving van Gouda is op dit moment nog niet duidelijk. Zal voor het opwekken van duurzame energie worden gekeken naar daken, groene ruimte of bijvoorbeeld de ondergrond? Welke aandeel van het duurzaam opwekken zal plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Gouda? Onherroepelijk zal het leiden tot het maken van keuzes in de leefomgeving.