Energietransitie

Nederland kiest voor een overgang naar schone vormen van energie, en het beperken van de energievraag. Wij hebben ons tot doel gesteld een CO2-neutraal en aardgasvrij Gouda te hebben in 2040. Hiermee gaan wij lokaal aan de slag in het raadsprogramma Energietransitie, met als lokaal onderdeel de Transitievisie Warmte en daaruit voortkomende Wijkuitvoeringsplannen (WUP), en regionaal in de vorm van de Regionale Energiestrategie (RES). Waar deze transitie van invloed zal zijn op de fysieke leefomgeving van Gouda is op dit moment nog niet duidelijk, maar die invloed zal er zeker zijn. Voor het opwekken van duurzame energie wordt gekeken naar daken, openbare ruimte, oppervlaktewater en de ondergrond. Windmolens en warmtepompen kunnen o.a. leiden tot geluidsoverlast, zonnepanelen op monumenten kunnen het beschermd stadsgezicht aantasten, door de aanleg van een warmtenet sneuvelen mogelijk een aantal bomen. Onherroepelijk zal de energietransitie dan ook leiden tot het maken van keuzes in de leefomgeving. De keuzes zijn vastgelegd in de op 30 juni vastgestelde Regionale Energie-strategie (RES).