Klimaatadaptie

Het klimaat is aan verandering onderhevig. We merken dat steeds vaker met warme en droge zomers, resulterend in ‘hittestress’, vooral in de stad, en vaak lang aanhoudende droogte in onze tuinen en groengebieden. Daar staan hevige regenbuien tegenover, die de straten ineens blank kunnen zetten of voor hoge waterstanden in de rivieren kunnen zorgen. Tezamen met het hoge grondwaterpeil in Gouda levert dat vaak problemen op. Zeker voor gebieden met een belangrijke maatschappelijke functie, bijvoorbeeld het ziekenhuis, is dat zorgwekkend. In deze omgevingsvisie is daarom volop aandacht voor de fysieke ruimte die nodig is voor klimaatadaptatie: we streven dan ook naar meer ruimte voor water en groen, bijvoorbeeld in plaats van verharding. Dit gaat de voornoemde gevolgen tegen van het veranderende klimaat, en biedt ook meteen mogelijkheden voor recreatie en biodiversiteit.