Klimaatadaptie

De klimaat is aan verandering onderhevig. We merken dat steeds vaker met warme en droge zomers, resulterend in ‘hittestress’, vooral in de stad, en vaak langaanhoudende droogte in onze tuinen en groengebieden. Daar staan hevige regenbuien tegenover, die de straten ineens blank kunnen zetten, of voor hoge waterstanden in de rivieren kunnen zorgen. Tezamen met het hoge grondwaterpeil in Gouda levert dat vaak problemen op. Zeker voor gebieden met een belangrijkste maatschappelijke functie, bijvoorbeeld het ziekenhuis, is dat zorgwekkend. In deze omgevingsvisie daarom volop aandacht voor de fysieke ruimte die nodig is voor de klimaatadaptatie.