Dilemma’s centraal

In het proces om te komen van opgaven tot keuzes voor de fysieke leefomgeving is gewerkt met ‘dilemma’s’. Hierin is een (soms overdreven) tegenstelling van belangen weergegeven, om een gesprek over integrale afwegingen op gang te brengen met raadsleden en stakeholders.

De vijf dilemma’s betroffen:

  1. Sterk Gouda (vooral ruimte voor economische groei) of Ontspannen Gouda (vooral ruimte voor recreatie en toerisme)?

  2. Levendigheid (vooral ruimte voor bijvoorbeeld evenementen) of Leefbaarheid (vooral ruimte voor rustig wonen en leven in Gouda)?

  3. Een ‘inclusief’ Gouda (meer dan nu het geval is aandacht besteden aan actieve deelname aan de maatschappij door iedereen), of accepteren we verschillen?

  4. Energietransitie vooral lokaal (dus bijv. veel windmolens, zonnepanelen, aqua- en/of geothermie binnen de gemeentegrenzen van Gouda) of regionaal (Gouda zit bijna aan de [gemeente-]grens, oplossingsruimte [ook] voor Gouda zit met name in het buitengebied) oplossen?

  5. Gaat gezondheid boven economische groei (of werken we actief aan meer ruimte en aandacht voor gezondheid, bijv. door ruimte voor sport in de buitenlucht, strengere milieunormen van de wettelijke etc.)?

De input van participanten in reactie op deze stellingen (met name de argumentatie) is gebruikt als basis voor de keuzes voor de fysieke leefomgeving.