Participatie Omgevingsvisie: van belang voor iedereen

De onderwerpen van de Omgevingsvisie gaan de hele stad aan, en kunnen per wijk of buurt in Gouda een andere doorwerking hebben.

Gerichte aanvullende participatie voor de Omgevingsvisie

We begrijpen wat de opgaven zijn voor de toekomst van Gouda. In 2018 en 2019 is de Toekomstvisie ‘Gouda Ligt Goed!’ opgesteld.

Vervolg participatie Omgevingsvisie

Consultatie concept-Omgevingsvisie

Dilemma’s centraal

In het proces om te komen van opgaven tot keuzes voor de fysieke leefomgeving is gewerkt met ‘dilemma’s’.