Anders werken

De omgevingswet introduceert niet alleen een nieuw wettelijk instrumentarium, maar vraagt ook om een andere manier van werken. De manier waarop de gemeenten samen werkt met andere overheden,  met inwoners en bedrijven zal veranderen. De Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor participatie bijvoorbeeld meer bij de samenleving en introduceert nieuwe regels voor besluitvorming binnen de gemeente en voor het verhalen van ontwikkelingskosten.

Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om de omgevingswet volledig te implementeren en het anders werken in te voeren. Binnen Gouda gaan we de komende periode vorm geven aan die nieuwe manier van werken. De sturende werking van de omgevingsvisie en de relatie met de andere beleidsinstrumenten, hoe we om willen gaan met kostenverhaal en participatie werken we na vaststelling van de omgevingsvisie in de komende periode verder uit.