Voorwoord

De omgevingsvisie Gouda wordt hét referentiekader voor toekomstige veranderingen en ontwikkel-projecten in de gemeente. Het is daarom fijn te zien dat veel inwoners, ondernemers, mede overheden en maatschappelijke instellingen intensief hebben meegepraat en input hebben gegeven. Dank daarvoor! Dat maakt nog duidelijker wat Gouda te doen staat en welke keuzes er gemaakt moeten worden om uitdagingen met grote ruimtelijke impact het hoofd te kunnen bieden. Denk aan de noodzaak voor meer betaalbare woningen enerzijds en meer groen anderzijds vanwege de klimaatadaptatie. Namens het college van B&W nodig ik Gouwenaars van harte uit om kennis te nemen van de omgevingsvisie en te reageren.

Rogier Tetteroo

Met de omgevingsvisie kijken we naar de toekomst van onze mooie stad. Hoe houden we de aantrekkingskracht van de stad in stand voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers?  Hoe spelen we in op veranderingen en behouden we de kwaliteit van de stad waar die is? Deze samenvatting geeft een compact en overzichtelijk beeld van de belangrijkste punten uit de omgevingsvisie.

Tot stand gekomen na een zorgvuldige integrale afweging. Samen met stad hebben we gekeken naar alles aspecten van de fysieke leefomgeving. Samen met de stad willen we ook de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie oppakken.

Thierry van Vugt