Hoe kan ik mee doen

In oktober 2020 zijn we in gesprek gegaan met de stad over de dilemma’s die horen bij de hoofdopgaven voor Gouda. Er waren digitale bijeenkomsten met onder andere belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, buurgemeenten en buurt- en wijkvertegenwoordigers. Daarnaast gingen we met de Goudenaren in gesprek over de te maken keuzes en definitieve richting van de omgevingsvisie. De aankondiging van deze momenten vindt onder andere plaats via deze website.

In ‘participatie in 2 minuten’ kon u als Gouwenaar uw input geven op de omgevingsvisie. Deze vorm van participatie wordt ingezet om een grote en diverse groep inwoners te bereiken. We waren daar waar de mensen zijn, en dat is in tijden van COVID-19 voornamelijk online.

De online-vragenlijst vroeg om uw mening over de belangrijkste opgaven waar Gouda voor staat te geven. De mindset is deze: De Omgevingsvisie Gouda geeft richting aan de omgeving waar wij in wonen, bewegen en werken. Stel, het is 2040. De stad en uw wijk zien er niet meer hetzelfde uit als nu. Het verkeer, de plek waar mensen werken, hun boodschappen doen, waar ze sporten; zou het allemaal anders zijn? Droom even weg naar het jaar 2040 en laat uw gedachten gaan over de belangrijkste Goudse opgaven voor de toekomst door antwoord te geven op onderstaande vragen.

Vragen die passeerden waren onder andere: