Dilemma 5: Gezondheid boven economie?

Verbetering van de Goudse gezondheid krijgt steeds meer aandacht en prioriteit. Hiervoor zijn keuzes nodig in de fysieke leefomgeving. Vragen hierbij zijn: Welke ruimte krijgen vervuilende bedrijven? Faciliteren we de auto of de fiets? Bouwen we woningen op gezonde plekken?

Optie 1: Gemeente geeft gezondheid prioriteit in haar beleid voor de fysieke leefomgeving (actief bevorderen van gezondheid)

In deze optie worden, omwille van de gezondheid, de milieucontouren van hindergevende bedrijven, horeca en industrie beperkt (zij zullen dus schoner of stiller moeten gaan werken, met de meest duurzame en schoonst-mogelijke technieken). We gaan rookvrije zones in de buitenruimte aanwijzen, en rookvrije evenementen organiseren. Het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte wort gereduceerd, ten gunste van groen, speelplekken, water, en wandel- en fietspaden. Ook hardlooproutes en snelfietspaden worden uitgebreid. Het openbaar vervoer wordt verbeterd. Deze maatregelen tezamen zorgen voor meer bewegen, lopen, fietsen, zwemmen en spelen (vooral nabij scholen, opvang, en zorginstellingen). We pakken de ergste ‘hitte-hotspots’ aan, door aanleg van meer groen en water. We maken watertappunten en kluisjes in de stad, zodat mensen hun spullen kunnen achterlaten om van daaruit te gaan hardlopen, sporten en bewegen (‘Urban Sports’). De sportparken worden breder opengesteld (qua tijden en kosten), zodat veel meer mensen er gebruik van kunnen maken. We staan nadrukkelijk stil bij het aspect gezond bij elk ruimtelijk project.

Optie 2: Prioriteiten liggen bij autobereikbaarheid en economische groei (en we beschermen de gezondheid waar nodig)

De bestaande parkeerplaatsen en wegen (en meer) blijven nodig voor de auto’s. Zolang er geen files staan, is Gouda goed met de auto bereikbaar. De milieucontouren worden gehandhaafd, en er is in deze optie geen behoefte aan aparte Goudse geluidsambities naast landelijke kaders. Bij herontwikkeling en nieuwbouw staat de uitgeefbaarheid en winstmaximering voorop.