Dilemma 1: Sterk of ontspannen?

In de Randstad bestaat een grote druk op de woningmarkt. In Gouda liggen kansen om op goed-bereikbare plaatsen grote aantallen woningen, en bijbehorende voorzieningen en werkplekken te bouwen.

Voordelen grote groei:

Nadelen grote groei:

Optie 1: Maximale groei woningbouw

We bouwen zoveel mogelijk nieuwe woningen in Gouda, tot maximaal 8.500 in het jaar 2040. Dit helpt ons economisch sterker te zijn, en meer ruimte te bieden voor opvang van de overloop uit de Randstad. Ook verminding van het aantal mensen per woning maakt dat we meer nieuwe woningen nodig hebben. We zoeken daarbij wat meer de randen op van de mogelijkheden, zoals woningen dichter bij infrastructuur en bedrijven bouwen, wat vaker (en hoger) hoog bouwen, en in hoogstedelijkere dichtheid. De woningen zijn wellicht wat kleiner dan gemiddeld nu het geval is, zodat we er wat meer kwijt kunnen. We gebruiken zoveel mogelijk verdichtingslocaties, met nadruk voor de nieuwe verstedelijkingslocaties rondom de stations (zoals reeds is ingezet voor de Spoorzone). Veel (verouderde) bedrijventerreinen en leegstaande kantoren zetten we om naar woningbouw, en we maken daar een modern gemengd woon-werk-milieu van.

Optie 2: Tandje minder qua (woningbouw-)programma

Als we wat minder nieuwbouw realiseren, houden we meer ruimte over voor groen en water, wat helpt bij de klimaatadaptatie, reductie hittestress, wateropvang, speelruimte voor onze kinderen, bijdraagt aan een gezonde stad, met fietspaden etc. Wellicht moeten mensen dan wel wat langer wachten op een eigen of nieuwe woning, of creatiever zijn in samen wonen, bijv. via friends-contracten, jongeren weer bij hospita’s, en t.z.t. We focussen op locaties rondom HOV-knooppunten (10 minuten lopen vanaf het NS-station is de grens), waar we dan intensieve woonprogramma’s kwijt kunnen.