Hoe kan ik mee doen

In oktober 2020 zijn we in gesprek gegaan met de stad over de dilemma’s die horen bij de hoofdopgaven voor Gouda.

Omgevingsvisie: van belang voor iedereen

De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van Gouda. Daarin staat namelijk benoemd waar de stad aan wil werken.

Dilemma’s centraal

Een Omgevingsvisie opstellen voor Gouda betekent ook dat er keuzes moeten worden gemaakt. Er zijn veel goede ideeën en complexe opgaven, maar de ruimte in de stad is beperkt. Dit wordt zichtbaar in de vijf Goudse Opgaven.

Dilemma 1: Sterk of ontspannen?

In de Randstad bestaat een grote druk op de woningmarkt. In Gouda liggen kansen om op goed-bereikbare plaatsen grote aantallen woningen, en bijbehorende voorzieningen en werkplekken te bouwen.

Dilemma 2: Levendig of Leefbaar?

De historische stad Gouda is zeer in trek als plek om te wonen, ondernemen, recreëren en te genieten van een evenement, of het grote aanbod aan horeca. Is meer ook beter, of wordt dat te veel?

Dilemma 3: Inclusief of verschillen?

Moeten alle voorzieningen over de hele stad verspreid voor iedereen bereikbaar zijn? Zoals winkels, zorginstellingen, openbaarvervoer (op maat), speelplekken, water, groen etc. Fysiek?

Dilemma 4: Energietransitie?

Voor de transitie van fossiele naar duurzame energie is ruimte nodig. Vinden we die in Gouda (met zonnepanelen en windturbines op daken en in de parken, of onder de grond, of in het water)?

Dilemma 5: Gezondheid boven economie?

Verbetering van de Goudse gezondheid krijgt steeds meer aandacht en prioriteit. Hiervoor zijn keuzes nodig in de fysieke leefomgeving. Vragen hierbij zijn: Welke ruimte krijgen vervuilende bedrijven?